مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشکده علوم قرآنی آمل

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و ... اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره‌مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع‌تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‌سازد. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده‌ای که در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد به وجود می‌‌آورد، استرس‌ زا است و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران‌هایی برای دانشجو می‌شود مرکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضرورت‌های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی تاسیس گردیده و خدمات متعددی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کند. یکی از واحدهای مهم دانشگاه، مرکز مشاوره دانشجویی است. این واحد مستقیماً زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید.


هدف مرکز مشاوره

رشد و افزایش سطح توانمندی ها،‌ استعدادها و بطور کلی ارتفاء سطح بهداشت روان دانشجویان و پرسنل دانشگاه   خدمات مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه در زمینه های زیر به ارائه خدمات می پردازد

  1. ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان 
  2. کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتراز طریق ارائه کمک های روان شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و ... 
  3. راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود 
  4. راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم گیری آگاهانه ، عاقلانه و حسن انتخاب 
  5. شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات روان پزشکی 
  6. کمک به رشد شخصیتی ، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط
  7. ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان کمیسیون موارد خاص ،  بعد از ارسال نامه ی دفتر کمیسیون موارد خاص و معرفی دانشجو جهت انجام مشاوره و بررسی موارد.

دانشجویان محترم جهت دریافت خدمات قبل از مراجعه حضوری حتما باید به صورت تلفنی وقت بگیرند و در مراجعه حضوری همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است. لازم به ذکر است هزینه ای بابت  ارائه خدمات از دانشجویان و پرسنل دانشگاه اخذ نمی‌شود.

 
 
آدرس:
دانشکده علوم قرآنی آمل- طبقه دوم -  مرکز مشاوره دانشجویی

تلفن تماس:

44266001-011  داخلی 121

/uploads/17/2023/Oct/31/مرکز مشاوره.pdf

مرکز مشاوره