چاپ        ارسال به دوست

برگزاري چـهارمیـن سـالگـرد تـدفـین شـهیـد گمنـــام در دانشــڪده علـوم قـرآني آمـل

 


 چـهارمیـن سـالگـرد تـدفـین شـهیـد گمنـــام در دانشــڪده علـوم قـرآني آمـل برگزار گرديد
 
اين جلسه  با تـلاوت قـرآن ڪریـم تـوسـط دانــشجـوي ارجـمند اردشــیر رضایي آغـاز شــد و در ادامــه بـا ســخنـراني حجــت‌الاســلام محــرابیــان و با نـواي ڪربـلایي مرتـضي خــسروي همــراه بـود.
ایـن بـرنـامـه به صــورتــــ زنــده در فضـاي مجـازي و بـا حـضـور جـمعـي از دانـشـجــویـان و خـانــواده شـــهدا بـرگـزار گــردیـد.

شــایـان ذڪر اســت: پـس از پـایــان مراســم، مــدعویـن (دانشـجویــان ، خانــواده شهــدا، ایثـارگران و جـانبـازان) با حـضور در مــزار شــهید گمـنــام دانـشڪده علـــوم قـرآني آمل ضمن گرامي داشت یاد و خاطره شهداي دفـاع مقــدس و شـهــداي مــدافــع حـــرم، بـه اداي احـــترام و قــرائــت فـاتـحه پــرداختنـــد.١٢:٠٦ - يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩    /    عدد : ٤٩٢٨    /    تعداد نمایش : ٧٤