چاپ        ارسال به دوست

انتشار شماره دوم دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قرآني دانشكده علوم قرآني آمل

انتشار شماره دوم دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قرآني دانشكده علوم قرآني آمل

 


دومين شماره  «دوفصلنامه پژوهشنامه تأويلات قرآني » دانشكده علوم قرآني آمل با مدیریت دکتر سيد معصوم حسيني و سردبیری دکتر زينب السادات حسيني منتشر شد.
تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی، تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره، تأویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان: دریچه ای به منطق عقلانی او در فهم دین، تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان، مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی و میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی از عناوین مقالات این شماره از فصلنامه می باشد. علاقمندان جهت دسترسي   به مقالات اين شماره به سايت tavil.quran.ac.ir مراجعه نمايند.
١١:٢٤ - دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٩    /    عدد : ٤٨١٨    /    تعداد نمایش : ٥٤