ساختمان کتابخانه در طبقه سوم دانشکده بوده که دارای یک مخزن و دو سالن مطالعه خواهران و برادران می باشد.

مساحت مخزن : 158 متر مربع

مساحت سالن مطالعه خواهران : 183 متر مربع

مساحت سالن مطالعه برادران:  100 متر مربع

کل ظرفیت سالنهای مطالعه: 260 نفر

کل کتابهای موجود در کتابخانه:  18737نسخه در 10938عنوان و 75 عنوان نشریه در زمینه علوم قرآن، تاریخ، کلام و ... موجود می باشد.

از آنجایی که دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد این دانشکده ملزم به گذراندن مرحله پایان نویسی به میزان 4 واحد جهت فراعت از تحصیل خود می باشند، شورای پژوهشی با ارائه و تصویب موضوعات جدید و علمی آنان را یاری رسانده و دانشجویان نیز با استفاده از تمامی امکانات پژوهشی در خلق آثار جدید و تحقیقاتی خود همت می گمارند. دراین راستا تا به حال تعداد 572پایان نامه درمقطع کارشناسی و تعداد 167 پایان نامه درمقطع کارشناسی ارشد دفاع شد. که تلاش های پژوهشی در شکل پایان نامه های حائز رتبه در سطح بین المللی به شرح ذیل جلوه یافته :

  1. -   فرهنگ عرب جاهلی در قرآن ، اسماعیل قیصری  : رتبه اوّل در پنجمین جشنواره و چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
  2. -   پژوهشی پیرامون پیشگوئی و کهانت ، خدیجه محمّدی : رتبه اول در ششمین جشنواره و پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
  3. -   ترجمه انگلیسی (( ارتباط متنی در قرآن )) ، علی قربانی : رتبه سوم در ششمین جشنواره و پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
  4. -   ترجمه و تحقیق علوم قرآنی در کشاف اصطلاحات فنون و العلوم ، یاسر خوش چهره : رتبه دوم در هفتمین جشنواره و شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
  5. -   معنا شناسی نظر در قرآن ، طلعت بهرامی : رتبه اوّل در هشتمین جشنواره و هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.

6- بررسی آیات ناسخ و منسوخ در المیزان، معصومه مرتضوی : رتبه اوّل در نهمین جشنواره و هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.