علی رنجبر تیلکی -  تلفن تماس 44266001-011    - داخلی 117

راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل نگارش پایان نامه (از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی).

پیگیری کلیه امور اجرایی مرتبط با پایان نامه­های دانشجویان (اعم از انتخاب و ثبت موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت، هماهنگی با اساتید راهنما، داور، مشاور، تطبیق موضوع، برگزاری جلسات مرتبط و ...).

هماهنگی کلیه امور مربوط به طرح، بررسی و تصویب موضوع و پروپوزال پایان نامه‌ها در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و پیگیری رفع نواقص و ایرادات.

نظارت بر تکمیل فرم‌های مربوط به پایان نامه، مطابق دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط.

تهیه و ارسال احکام استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه‌ها.

پیگیری و بررسی گزارش پیشرفت سه ماه اجرای پایان نامه‌ها.

بررسی پایان نامه­ها، قبل از دفاع، از نظر فرمت و رعایت دستورالعمل‌های نگارشی.

پیگیری وضعیت پایان نامه ها در سامانه همانند جو، دریافت گزارش و ارسال آن برای تأیید استاد راهنما و ارزیابی استاد داور.

نظارت بر برگزاری جلسه دفاع پایان نامه­ها.

پی گیری اعمال اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه.

ثبت پایان نامه‌های فارغ التحصیلان در سامانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی (ایرانداک)، دریافت کد رهگیری و ارسال پایان نامه‌ها.   

بررسی و دریافت فایل پایان نامه، مقالات و... در مرحله تسویه حساب دانشجو.

دریافت، ثبت و بررسی مقاله‌های مستخرج از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طبق آیین نامه مربوط.

مطالعه، نیازسنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های پژوهشی مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی.

به روز رسانی اطلاعات پژوهشی مندرج در وب سایت دانشکده.

برگزاری نمایشگاه ارائه محصولات علمی دانشگاه.

تهیه گزارش فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و همکاری در تکمیل پرونده پژوهشی آن­ها.

تهیه گزارش عملکرد فعالیت‌های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه.

دریافت و ارسال طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به معاونت پژوهشی دانشگاه.

انجام امور اجرایی، مکاتبات و هماهنگی‌های کلیه دوره­ها، کارگاه‌ها و گردهم­آیی­های حوزه پژوهش.

تهیه و تنظیم تقویم برنامه‌های پژوهشی دانشکده، در قالب‌های مصوب و اطلاع رسانی در این خصوص.

اطلاع رسانی برنامه‌های پژوهشی دانشگاه به دانشجویان و اساتید.

اطلاع رسانی جلسات دفاع پایان نامه‌ها در تابلو اعلانات و سایت دانشکده.

اطلاع رسانی فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده و ارسال گزارش به معاونت پژوهشی دانشگاه.

همکاری و ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در خصوص ثبت سوابق خود در نمایه‌های معتبر.

ارائه مشاوره و راهنمایی در حوزه امور پژوهشی به دانشجویان.

اطلاع رسانی رویدادهای پژوهشی(کارگاه ها، نشست ها، کرسی ها، دوره ها و... ) در دانشکده.

انجام تمهیدات لازم در برگزاری رویدادهای پژوهشی.

صدور گواهی شرکت کنندگان در رویدادهای پژوهشی.

پیگیری امور مجله دانشکده.