ارتباط از طریق ایمیل:

as.tilaki@yahoo.com

از طریق پیام رسان ایتا 

ar_tilaki@