ممتازین

تعداد ممتازین دانشجویان دانشکده علوم قرآنی در رشته های مختلف در سطح مسابقات دانشکاه، شهر، استان و کشور

جوان نمونه کشوری : 4نفر                                                      

قبول شدگان مقطع دکتری 13 نفر

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد  143نفر ،

قبولی درالمپیادغیرمتمرکزعلمی کشور  6 نفر

تعداد 15 مقاله برتر  در سطح منطقه ای و کشور

تعداد 6 پایان نامه برتر در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

کسب رتبه برتر در جشنواره صحیفه سجادیه دانشجویان سراسر کشور

دانشچویان نمونه در جشنواره های دانشجویان بسیجی در مازندران 5نفر

کسب رتبه برتر مسابقات کتابخوانی جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان کشور چهار دوره

قبولی بدون کنکور دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) در مقطع دکتری 94-93 دو نفر 

قبولی بدون کنکور دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) درکارشناسی ارشد

کسب رتبه های برتر در رشته های قرائت ، ترتیل ، حفظ و ترجمه و تفسیر قرآن کریم توسط دانشجویان

کسب رتبه های برتر آزمون های شفاهی و کتبی توسط دانشجویان در المپیادهای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مسابقات ملی دانشجویان سراسر کشور در رشته های کتابخوانی، شعر، متن ادبی، دکلمه خوانی، داستان نویسی و مداحی

کسب دو  دو دوره رتبه برتر انجمن علمی دانشجویی دانشکده  در جشنواره حرکت  بخش دانشگاهی

کسب رتبه برتر نشریه مصباح انجمن  علمی دانشکده در جشنواره حرکت  بخش دانشگاهی

ورزشی:

مقام اول رشته والیبال خواهران ، مقام دوم رشته فوتسال برادران و مقام دوم در اولین جسشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در شیراز تیر ماه89 .

مقام اول رشته والیبال خواهران ، مقام دوم رشته تنیس خواهران ، مقام سوم رشته شنا خواهران  و مقام سوم رشته شنا برادران دردومین جسشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    درملایردر تیر ماه 90

مقام اول رشته والیبال خواهران ، و مقام اول رشته تیر اندازی برادران درسومین جسشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در آمل و قم تیر ماه 91.