اطلاعیه

به مناسبت هفته پژوهش و جهت تقدیر از  دانشجویان برتر پژوهشی؛ دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده که در یک سال گذشته (از آذرماه 99 تا آذرماه 1400) عملکرد موفقی در عرصه پژوهش داشته اند مستندات مربوطه را با تکمیل فرم ذیل،  تا تاریخ 1400/9/13 به آیدی زیر ارسال فرمایند.
@ar_tilaki
1.  مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر.
2.  مقالات چاپ شده در همایش¬هایی که دارای مجوز isc هستند.
3.  چاپ کتاب.
4.  دریافت رتبه¬ها و جوایز پژوهشی معتبر از مؤسسات خارج از دانشگاه که در آنها دانشجو با عنوان دانشجوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم معرفی شده است.