اولین همایش تجلیل از حافظان و نخبگان قرآنی شهرستان آمل در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد
در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

اولین همایش تجلیل از حافظان و نخبگان قرآنی شهرستان آمل در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد

اولین همایش تجلیل از حافظان و نخبگان قرآنی شهرستان آمل با همکاری و میزبانی دانشکده علوم قرآنی آمل و سایر ادرارات و مراکز فرهنگی قرآنی شهرستان آمل با حضور نابغه قرآنی جهان اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد حسین طباطبایی در این مراسم از تعداد 32 تن از حافظان قرآن کریم و نفرات برتر راهیافته به مسابقات کشوری اوقاف و همچنین از خادم پیشکسوت نمونه قرآنی شهرستان آمل جناب آقای استاد محمد هادی شفیق تقدیر به عمل آمد.