• 1400/03/04 - 12:50
  • 53
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
برگزاری کارگاه علمی ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه در دانشکده علوم قرآنی آمل

کارگاه علمی ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

به همّت امور پژوهش دانشکده کارگاه علمی« ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه» با ارئه آقای دکتر سید قاسم حسینی به صورت زنده و به مدت ۶۰ دقیقه در سامانه ادوب کانکت با حضور دانشجویان محترم قرآنی برگزار شد.

 

به همّت امور پژوهش دانشکده کارگاه علمی« ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه»  با ارئه آقای دکتر سید قاسم حسینی به صورت زنده و به مدت ۶۰ دقیقه در سامانه ادوب کانکت با حضور دانشجویان محترم قرآنی برگزار شد.

استاد حسینی در آغاز ضمن تعریف پژوهش های بین رشته ایی به تفاوت بین پژوهش های تفسیری بین رشته ایی و تفاسیر علمی وتفاسیر تطبیقی پرداختن و فرمودند برخی تصورشان آنست که تفاسیر مقایسه ایی ویا تطبیقی وتقریبی همان تفاسیر بین رشته ایی است در حالی که بین این دو عموم خصوص من وجه است
وی سپس مواردی از اشتراک وافتراق را بیان داشتند و در تبین تفاوت بین تفاسیر بین رشته ایی و تفاسیر علمی فرمودند تفاسیر علمی مفسر در صدد استفاده از منابع علمی بویژه علوم تجربی برای بیان معانی آیات و تبین آیات است ویا در صدد تبیین اعجاز علمی قرآن است ، امادر پژوهش های بین رشته ایی اولا نه تنها منحصردر علوم تجربی نیست بلکه حتی علوم تجربی در اولویت هم نیست بلکه بیشتر علوم انسانی از قیبل علوم اجتماعی ، تربیتی ، روانشناسی ، وحتی علوم اسلامی از قبیل علم فقه وکلام و ... است .
این عضو هیت علمی دانشکده در راستای مباحث بین رشته ایی و مباحث نیاز جامعه به مصادیقی اشاره نمودند ازقبیل تحقیق درنقش دولت در ازدواج جوانان که می توان با استفاده از دانش فقه بر تکلیف اجتماعی دولت تاکید کرد زیرا همانگونه که ما دارای تکلیف فردی هستیم که فرد بعد از سن بلوغ به تکلیف می رسد و مورد خطابات قرآن قرار می گیرد دولت هم مورد خطابات قرآن است البته مقصود از دولت اعم از قوه مجریه ومقننه وقضائیه هست در آیات قصاص ویا آیات سرقت مخاطب در فاقطعوا ایدیهم و.. افراد نیستند دولت است ویا در آیه فانکحوایامکم ... مخاطب دولت هم هست اگر والدین هم باشند لذا پیامبراکرام راسا اقدام به اذواج جوانان می نمودند ، زمانی که در مدینه حکومت دارند .بنا بر این نقش دولت در ازدواج جوان ازمنظر علم فقه و قرآن می تواند همانند مباحث تربیتی بین تفسیر و علوم تربیتی یک بحث بین رشته ایی باشد و یا می تواند همانند تفسیر و علوم تجربی یک بحث بین رشته ای باشد .

 

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار روز دانشکده,فناوری,روابط عمومی,آموزش,پژوهش,اطلاعیه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی
  • کد خبر : 5022
کلمات کلیدی