• 1400/02/11 - 09:25
  • 179
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
برگزاری نشست علمی نقد کتاب با موضوع "بررسی تطبیقی مفردات منتخب سوره واقعه" در دانشکده علوم قرآنی آمل

نشست علمی نقد کتاب از سوی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل و دانشکده الاهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

نشست علمی نقد کتاب از سوی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل و دانشکده الاهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

 

نشست علمی نقد کتاب با موضوع "بررسی تطبیقی مفردات منتخب سوره واقعه" از سوی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارائه خانم سمیه آزاددل؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، نقادی خانم سیده صدیقه سلیمان پور؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی آمل و دبیر علمی خانم دکتر زینب السادات حسینی؛ دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه مازندران به صورت زنده و به مدت ۹۰ دقیقه در سامانه ادوب کانکت با حضور دانشجویان محترم قرآنی برگزار شد.
ابتدا خانم آزاددل در معرفی کتاب "بررسی تطبیقی مفردات منتخب سوره واقعه" بیان داشت: کلید نگارش این کتاب از سال ۹۴ زده شد و در سال ۹۶ با نگارش مقاله "مفهوم شناسی واژه نزل" که در همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم پذیرفته شده و نیز با نگارش مقاله ژورنالی "بررسی تطبیقی وجوه معنایی و کاربردهای مصداقی واژه نزل" ادامه یافت و در سال ۹۸ کتاب مذکور به چاپ رسید که به عنوان کتاب برتر در بخش دانشجویی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال ۹۹ انتخاب شد.
وی گفت: در نگارش این کتاب، از دو تفسیر شیعه المیزان و مجمع البیان و دو تفسیر اهل سنت الکشاف و التحریر و التنویر و همچنین ۱۵ کتاب لغت استفاده شد و ۱۰ واژه منتخب سوره واقعه بررسی گردید. در تحلیل این واژه ها ابتدا به کتب لغت مراجعه شد که از نظر لغوی چه معنایی دارند و سپس مفهوم این ۱۰ واژه در چهار تفسیر منتخب بررسی گردید.
خانم آزاددل افزود: از بین چهار کتب تفسیری که در این پژوهش به شرح نظرات آن ها در واژگان سوره واقعه پرداخته شد، دو تفسیر مجمع البیان طبرسی و التحریر و التنویر ابن عاشور در بیشتر موارد به شکل دقیق تری به شرح معنای واژه پرداختند و همچنین از میان کتب لغتی که از آن ها بهره گرفته شد، دو کتاب مفردات راغب و التحقیق مصطفوی به شرح همه واژگان مورد بررسی سوره واقعه پرداخته اند.

خانم سلیمانپور به عنوان ناقد نشست بیان داشت: از جمله محاسن کتاب فوق آن است که محقق از دوره کارشناسی تحقیق و پژوهش خود را در این زمینه آغاز کرده و در نهایت پروژه مذکور را به کتاب تبدیل نمود. عنوان کتاب با توجه به محدوده مشخص پژوهش، مناسب بود. از نقد های بارزی که درنگاه اول بر کتاب وارد است ازلحاظ ساختاری ست یعنی از تفاوت چندانی بین کتاب و پایان نامه دیده نمی‌شود؛ درحالی که باید چهارچوب و اسلوب نگارش کتاب رعایت می شد. چرا با توجه به عنوان کتاب که انتظار می رفت واژگان بیش تری کار شودتنها ده واژه انتخاب شد؟ معیار و میزان انتخاب ده واژه بر چه اساس و اصولی بود؟
وی ابتدا به نقد صوری و نگارشی کتاب اشاره کرده و اذعان داشت: طرح روی جلد کتاب با محتوای آن همخوانی نداشته و مخاطب را در همان راستا همراهی نمی کند. همچنین بهتر بود عناوین ۱۰ واژه منتخب در فهرست مطالب کتاب درج گردد. آوردن بخشی از پروپوزال( چکیده، سوال اصلی وفرعی، بیان مسئله) وجود برخی اشکالات تایپی و نگارشی، تکرار و دوباره گویی برخی عبارات، اطناب کلام و استفاده نا به جا از علائم نگارشی در بعضی جملات، از دیگر نقدهایی است که بر کتاب مذکور وارد است.
وی سپس به نقد محتوایی کتاب پرداخته و اشاره داشت: با توجه به عنوان کتاب، قرار بود مفردات سوره واقعه بررسی گردد اما حدود ۱۰۰ صفحه ابتدایی کتاب، به مباحث مقدمه، پیش زمینه، حواشی وتوضیح واضحات اختصاص داده شد؛ مباحث اصلی شامل صفحات کمتری شد. در بررسی لغوی، عین عبارات نویسندگان مختلف ذکر شده و تحلیل نگارنده کمتر مشاهده می شود. همچنین نتیجه گیری پایان کتاب به صورت خلاصه بیان شد که بهتر بود، مفصل تر بیان می گردید چرا که نشان دهنده عملکرد ویافته های محقق در طول مسیر تحقیق است.

در پایان دبیر نشست؛ خانم دکتر حسینی خلاصه ای از مباحث را بیان نموده و تصریح کردند: از جمله نقدهایی که بر کتاب "بررسی تطبیقی مفردات منتخب سوره واقعه" وارد است ذکر پروپوزال در ابتدای کتاب، تکرار برخی تعاریف، وجود برخی اشکالات نگارشی بوده و نیز بهتر است پس از بیان نظرات لغویان و مفسران، نقاط افتراق و اشتراک این دیدگاه ها بیان شود که توجه به سیاق آیات، به ارائه تحلیل بهتر کمک خواهد نمود. همچنین استفاده از مجمع البیان و الکشاف که از تفاسیر قدیمی محسوب می گردد و تفسیر المیزان و التحریر و التنویر به عنوان تفاسیر معاصر، از نقاط مثبت این کتاب شمرده می شود.
قابل ذکر است که در پایان این نشست علمی به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

  • گروه خبری : اخبار روز دانشکده,فناوری,روابط عمومی,آموزش,پژوهش,اطلاعیه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی
  • کد خبر : 4998
کلمات کلیدی